วันจันทร์, 16 ตุลาคม 2560 00:00

ศูนย์พลังงานฯ เปิดหลักสูตรศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม และให้บริการจัดทำอุปกรณ์-เครื่องจักร

EEEC art 
          ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม มีความประสงค์จะจัดหลักสูตรปฏิบัติการเชิงรุกด้านการจัดการขยะเป็นพลังงานในรูปแบบต่าง ๆ และให้บริการจัดทำอุปกรณ์-เครื่องจักร เพื่อการจัดการขยะที่เหมาะสม
 
หลักสูตรศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม
arrow2L3หลักสูตรการอบรม 1 วัน
arrow2L3หลักสูตรการอบรม 2 วัน
arrow2L3หลักสูตรการอบรม 3 วัน (โปรแกรมที่ 1)
arrow2L3หลักสูตรการอบรม 3 วัน (โปรแกรมที่ 2)
arrow2L3หลักสูตรการอบรม 3 วัน (โปรแกรมที่ 3)
arrow2L3หลักสูตรการอบรม 3 วัน (โปรแกรมที่ 4)
arrow2L3หลักสูตรการอบรม 3 วัน (โปรแกรมที่ 5)
arrow2L3หลักสูตรการอบรม 5 วัน (หลักสูตรในประเทศ)
arrow2L3หลักสูตรการอบรม 5 วัน (หลักสูตรนานาชาติ)
 
การบริการจัดทำอุปกรณ์-เครื่องจักร
arrow2L3ตารางแสดงคุณสมบัติอุปกรณ์
 

ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. : 063-191-9041
Facebook: https://www.facebook.com//EEEC.EngKPS.KU

Read 4176 times
Scroll to top