วันจันทร์, 20 กรกฎาคม 2563 00:00

การออกแบบระบบให้น้ำด้วยระบบท่อภายใต้แรงดันต่ำอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 1

IRRE-Pipe 1

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์ รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน และนายสนธยา มณฑาสุวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร การออกแบบระบบให้น้ำด้วยระบบท่อภายใต้แรงดันต่ำอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 1 วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2563 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ุบุญมา ป้านประดิษฐ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน เป็นวิทยากรอบรม

ขอขอบคุณภาพจาก: ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ - NAETC

arrow2L3ภาพกิจกรรม

Read 550 times
Scroll to top