วันศุกร์, 22 พฤศจิกายน 2556 00:00

คณะฯ คว้า 2 รางวัล โครงการรางวัลคุณภาพ มก. ครั้งที่ 7 ประจำปี 2556

   
IMG 9030
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยผลการตัดสิน ได้รับสองรางวัล ดังนี้
004 005
003 001
   
  1. รางวัลดีเยี่ยม และรางวัลชนะเลิศ จากการลงคะแนนโหวตทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์
ประเภทที่ 4 แนวปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรมสนับสนุนการปฏิบัติงาน เรื่อง การพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารและการเชื่อมโยงข้อมูลสำหรับงานประกันคุณภาพของภาควิชาวิศวกรรมโยธา
นำเสนอโดย อ.บรรพต กุลสุวรรณ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
   
  2. รางวัลดีเยี่ยม และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการลงคะแนนโหวตทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์
ประเภทที่ 3 การพัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน เรื่อง การลดทรัพยากรกระดาษ สำหรับการประชุมระบบอิเล็กทรอนิคส์ (E-meeting)
นำเสนอโดย คุณวัฒนา พึ่งชัย หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
  arrow-next ภาพกิจกรรม
Read 3185 times

Latest from

Scroll to top