วันพุธ, 30 มิถุนายน 2564 00:00

"รางวัลบทความวิจัยดีเด่น" การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 26

NCCE26 2

          คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ "รางวัลบทความวิจัยดีเด่น" การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 26 (The 26th National Convention on Civil Engineering) ภายใต้หัวข้อ "วิศวกรรมโยธากับการพัฒนาอย่างไร้ขีดจำกัด (ฺBeyond the Limit)" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 มิถุนายน 2564 (แบบออนไลน์) จากบทความวิจัย เรื่อง "การวิเคราะห์การแอ่นตัวมากของท่อลำเลียงของไหลที่มีความยาวส่วนโค้งแปรเปลี่ยนได้โดยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์" ซึ่งผู้ได้รับรางวัลเป็นทีมจากภาควิชาวิศวกรรมโยธา  ดังนี้

          1) นายนพวิชญ์ นาควิโรจน์
          2) นายปภาวินท์ สมวงศ์
          3) นางสาวศิรินภา วงศ์จักร์
          อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.การันต์ คล้ายฉ่ำ

NCCE26

arrow2L3NCCE26

 

 

Read 795 times

Latest from

Scroll to top