วันจันทร์, 05 กรกฎาคม 2564 00:00

สริตา รัตนคุณูประการ - ศิษย์เก่าผู้ได้รับทุนรัฐบาล คนแรกของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

Sarita art

"กำหนดเป้าหมาย สร้างแรงบันดาลใจ ฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึง"
          แรงบันดาลใจ นางสาวสริตา รัตนคุณูประการ รหัสนิสิต 5620500063 (เกียรตินิยมอันดับ 1) ศิษย์เก่าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ รุ่น IE02
          'ตอนเรียนจบตั้งใจไว้ว่าจะเรียนต่อระดับปริญญาโท-เอกเลย เพื่อที่จะได้เรียนอย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องมารื้อฟื้นสิ่งที่เรียนใหม่ แต่อีกใจก็อยากจะทำงานเก็บเงินก่อนเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์และค้นหาตัวเองว่าเราชอบสิ่งที่เรียนจบมาแล้วจริง ๆ หรือไม่ ระหว่างที่ยังตัดสินใจเพื่อหาคำตอบไม่ได้ อ.ปริญญา พัฒนวสันต์พร ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาตรีได้ทำการแนะนำและแนะแนวทางให้ไปเรียนต่อต่างประเทศ โดยได้แนะนำให้ไปสอบชิงทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2560 โดยที่ตนเองนั้นชื่นชอบภาษาอังกฤษอยู่แล้ว จึงได้ไปสมัครสอบตามคำแนะนำของอาจารย์ปริญญา'

Sarita 3

          'ผลลัพธ์การสอบชิงทุนของรัฐบาล ปรากฏว่า สอบติดทุนการพัฒนาระบบรางของประเทศ ซึ่งเน้นทางด้าน Railway Operation, Planning and Maintenance Engineering ในสังกัดสำนักงานจัดการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และได้เลือกไปเรียนที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เพราะเป็นประเทศที่มีความหลากหลาย ทั้งมหาวิทยาลัย เชื้อชาติ สภาพภูมิอากาศ และเป็นประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก'

          'ในส่วนทุนของ กพ. ระดับปริญญาโทเลือกเรียนที่ M.S. in Industrial Engineering at University of Central Florida และระดับปริญญาเอกเลือกเรียนที่ PhD in Industrial Engineering at University of Tennessee'

          'ขอขอบคุณอาจารย์ปริญญาที่แนะนำและผลักดันให้ไปสมัครสอบ และขอบคุณอาจารย์ในสาขาวิชาทุกๆท่าน ที่ให้ความรู้และคอยสนับสนุน (ในทุก ๆ ความสำเร็จ มีคนอยู่เบื้องหลังเสมอ)'

          'สำหรับน้อง ๆ ที่ต้องการเรียนต่อต่างประเทศ ในช่วงที่เรียน ป.ตรี เป็นช่วงที่มีเวลาเตรียมตัวมากที่สุด สามารถทุ่มเทกับการสอบ TOEFL, IELTS, GMAT, GRE ได้มากกว่าตอนที่ทำงานแล้ว สิ่งสำคัญที่สุดคือการพัฒนาตัวเอง หมั่นหาความรู้เพิ่มเติม ฝึกความอดทน มุ่งมั่น จะเป็นปัจจัยนำไปสู่ความสำเร็จ'

          'กำหนดเป้าหมาย สร้างแรงบันดาลใจ ฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึงนะคะ กำลังใจอยู่ข้างหลัง ความหวังอยู่ข้างหน้า กลัวหรือกล้า "อยู่ที่ใจ" '

 

 

Read 983 times

Latest from

Scroll to top