วันอาทิตย์, 11 กรกฎาคม 2564 00:00

รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน - รางวัล "ผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านน้ำ" ปี 2564

Bancha2021 art

          คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อดีตรักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 14/2 และอดีตคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน คนที่ 3 ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ให้ได้รับรางวัล "ผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านน้ำ" ปี 2564 ด้านการศึกษา งานวิจัยและนวัตกรรมด้านน้ำ เนื่องในวันน้ำโลก (22 มีนาคม) โดยรับรางวัลประกาศเกียรติคุณจากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2564

          สำหรับรางวัลผู้นำการเปลี่ยนแปลงน้ำนี้ ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เปิดเผยว่า ในแต่ละปี องค์การสหประชาชาติ จะกำหนดประเด็นสำคัญเพื่อกระตุ้นเตือนให้เกิดการดำเนินการในเรื่องน้ำร่วมกัน เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Decade of Action to deliver the Global Goals) รวมถึงประเด็นด้านน้ำ (SDG6: Clean Water & Sanitation) ซึ่งในปีนี้ให้ความสำคัญกับ Valuing Water หรือ การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า และเนื่องในวันน้ำโลกในปี 2564 ทาง สทนช. เล็งเห็นถึงความสำคัญกับการพัฒนา ขับเคลื่อน และยกระดับการร่วมลงมือปฏิบัติของทุกภาคส่วนให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านน้ำ โดยดำเนินการผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม – มิถุนายน 2564

          โดยในช่วงเวลาดังกล่าว รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน ในฐานะคณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรายภาคในพื้นที่ภาคกลาง มีบทบาทโดดเด่นในการพัฒนาแนวคิด การดำเนินงาน และขับเคลื่อนการจัดการน้ำอย่างมีส่วนร่วม

Bancha2021 cer

Bancha2021 2
arrow2L3ภาพกิจกรรม: facebook   GDrive
Bancha vdo
arrow2L3วิดีทัศน์จาก KURDI

arrow2L3รายละเอียดเพิ่มเติม

- KU Radio Plus: รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน อดีตรักษาการอธิการบดี ม.เกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัล "ผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านน้ำ" ปี 2564 จากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.)

- TEI: สทนช. มอบรางวัล 9 ผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านน้ำ ปี 64

- สยามรัฐ: "รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน" ปลื้ม! รับรางวัล "ผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านน้ำ" ปี 64
- esan unity: "รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน" รับรางวัล "ผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านน้ำ" ปี 64
- กรุงเทพธุรกิจ: สทนช. ยกย่อง 'ดร.บัญชา' รางวัลผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านน้ำ

 

 

Read 1264 times

Latest from

Scroll to top