วันจันทร์, 19 กรกฎาคม 2564 00:00

ประกาศ มก.กพส. เรื่อง "หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการวิจัย และทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานระดับนานาชาติ"

AnnouceKU-KPS art

arrow 89 ประกาศ มก. กพส. เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการวิจัย และทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานระดับนานาชาติ [รายละเอียด] [19 ก.ค. 64]
เอกสารแนบ:
- แบบฟอร์ม เบิกค่านำเสนอผลงานระดับนานาชาติ
- ขั้นตอนการให้ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานระดับนานาชาติ

arrow2L3ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งหมด (ที่เกี่ยวข้องกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน)
Read 406 times
Scroll to top