วันอังคาร, 20 กรกฎาคม 2564 00:00

ประกาศ มก.กพส. เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการตรวจบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ ระดับนานาชาติ (ฉบับที่ 2)

AnnouceKU-KPS art

arrow 89 ประกาศ มก. กพส. เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการตรวจบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ ระดับนานาชาติ (ฉบับที่ 2) [รายละเอียด] [19 ก.ค. 64]
เอกสารแนบ:
- แบบฟอร์ม เบิกค่าตรวจบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ ระดับนานาชาติ
- ขั้นตอนการให้ทุนสนับสนุนการตรวจบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ ระดับนานาชาติ

arrow2L3ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งหมด (ที่เกี่ยวข้องกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน)
Read 497 times
Scroll to top