วันอังคาร, 28 ธันวาคม 2564 00:00

รางวัลอาจารย์ดีเด่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2564

KUAward64 0art

          คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ 3 ท่าน ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นอาจารย์ดีเด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2564 ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดพิธีมอบรางวัลขึ้นเมื่วันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 ณ ห้องสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายละเอียดดังนี้

อาจารย์ดีเด่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2564 (กลุ่มอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป)

1) ผศ.ดร.กอบศักดิ์ กาญจนาพงศ์กุล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร อาจารย์ดีเด่นด้านการเรียนการสอน

KUAward64 01

KUAward64 A

 
2) ศ.ดร.รังสินี โสธรวิทย์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร อาจารย์ดีเด่นด้านการวิจัยและนวัตกรรม ด้านการวิจัยสายวิทยาศาสตร์

KUAward64 03

KUAward64 B

 
3) รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน อาจารย์ดีเด่นด้านการบำเพ็ญประโยชน์และทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

KUAward64 05

KUAward64 C

KUAward64 07

arrow2L3ภาพกิจกรรม: facebook   GDrive
arrow2L3รางวัล
arrow2L3ประกาศ
arrow2L3YouTube

ขอขอบคุณข้อมูลจาก งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Read 417 times
Scroll to top