วันพุธ, 26 มกราคม 2565 00:00

ศิษย์เก่า มอบทุนการศึกษาให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

FAS 1

          เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 รศ.ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน พร้อมด้วย ผศ.ดร.สิรัญญา ทองชาติ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนานิสิต และผู้บริหาร รับมอบทุนการศึกษาจาก บริษัท เอฟ เอ เอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด โดย คุณอำนาจ มากแก้ว กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอฟ เอ เอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) ในคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน และ ศิษย์เก่าคณะฯ รุ่น AE14/E39/KU43 เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท และคุณทรงพล พิริยจิตรกรกิจ ศิษย์เก่าคณะฯ รุ่น AE14/E39/KU43 จำนวน 10,000 บาท
          คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ต้องขอขอบพระคุณ คุณอำนาจ มากแก้ว และคุณทรงพล พิริยจิตรกรกิจ เป็นอย่างสูง ที่ให้การสนับสนุนคณะฯ มาโดยตลอด

FAS 2

arrow2L3ภาพกิจกรรม
Read 281 times
Scroll to top