วันศุกร์, 03 มิถุนายน 2565 00:00

รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน - ได้รับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการด้านน้ำชุดที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย

Bancha2565 art

          คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตรจารย์ ดร.บัญชา ขวัญยืน อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน อดีตรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อดีตคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ในโอกาสได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติให้เป็น "กรรมการผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้ำผู้ทรงคุณวุฒิ" ในคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565

Bancha2565 dm

arrow2L3คำสั่ง
arrow2L3ประวัติ

 

 

facebook  ig  youtube  line  tiktok  twitter
Read 386 times
Scroll to top