วันเสาร์, 25 มิถุนายน 2565 00:00

โครงการ ผู้ประกอบธุรกิจนวัตกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Enbitec2022 1

Enbitec2022 2

Enbitec2022 3

Enbitec2022 4

Enbitec2022 5

Enbitec2022 6

Enbitec2022 7

Enbitec2022 8

 

หากต้องการทำธุรกิจ Startup แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร
โครงการ ผู้ประกอบธุรกิจนวัตกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มีคำตอบ
หลักสูตร การเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรมเเละเทคโนโลยีตามความต้องการผู้บริโภคในยุค IoT
เนื้อหาและผู้สอนในหลักสูตรเหมาะกับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นประกอบธุรกิจนวัตกรรม หรือ startup
เรียนออนไลน์ผ่าน ZOOM ทุกวันอาทิตย์ ของเดือน ตุลาคม และ พฤศจิกายน เวลา 9.00-12.00 น.
หลักสูตรแบ่งออกเป็น 6 Modules

Module 1 แนะนำหลักสูตรและนวัตกรรม เทคโนโลยี startup ในประเทศไทย
สอนโดย
ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวง อว.
ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง
รองผู้อำนวยการ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

Module 2 วิธีการเริ่มต้นธุรกิจ Startup
สอนโดย
คุณ ศันสนีย์ ฮวบสมบูรณ์
ผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี สวทช.

Module 3 การสร้างนวัตกรรม เพื่อ startup และกฎหมายนวัตกรรม
สอนโดย
รศ. กันต์ธกรณ์ เขาทอง
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Module 4 การบูรณาการการออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเพื่อ startup
สอนโดย
อาจารย์ นภาวดี โรจน์จนธรรม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Module 5 นวัตกรรมกลยุทธ์ทางการตลาดสำหรับ startup
สอนโดย
อาจารย์กวิน เจิดจรรยาพงศ์
คณะพาณิชยศาตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Module 6 สัญญาอัจฉริยะและกฎหมายการเงิน
สอนโดย
คุณ ดวงดาว จินดาวัฒนา
ผู้เชี่ยวชาญสัญญาอัจฉริยะและกฎหมายการเงินที่ปรึกษาธุรกิจกฎหมาย

ค่าธรรมเนียมหลักสูตร 12,000 บาท
รับประกาศนียบัตรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สมัครเลย  Click

รายละเอียดเพิ่มเติมโทร 081-914-4623

 

 

facebook  ig  youtube  line  tiktok  twitter
Read 151 times
Scroll to top