วันอังคาร, 02 สิงหาคม 2565 00:00

รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน ร่วมเสวนา "น้ำท่วมกรุงเทพมหานครและปริมณฑล วิกฤตลุ่มน้ำเจ้าพระยา แก้ยังไง??"

EngKU84 Bancha 1

          รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน รองประธานคณะกรรมการลุ่มน้ำเจ้าพระยา และอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ร่วมเสวนาใน "น้ำท่วมกรุงเทพมหานครและปริมณฑล วิกฤตลุ่มน้ำเจ้าพระยา แก้ยังไง??" ซึ่งทางสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดขึ้นเนื่องในวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 84 ปี เมื่อวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ

EngKU84 Bancha 2
arrow2L3ภาพกิจกรรม
arrow2L3YouTube
 
facebook  ig  youtube  line  tiktok  twitter

AA

A

น้ำท่วมกรุงเทพมหานครและปริมณฑล วิกฤตลุ่มน้ำเจ้าพระยา แก้ยังไง??

พบกับ...
รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
รองศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ขวัญยืน รองประธานคณะกรรมการลุ้มน้ำเจ้าพระยา
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. สุวัฒนา จิตตลดากร อาจารย์ประจำภาดวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ดณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดร.กาจวิศว์ กล้าหาญ นิสิตเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และ คุณนิตยา กีรติเสริมสิน ผู้ดำเนินรายการ จาก Thai PBS

ในงานเสวนา น้ำท่วมกรุงเทพมหานครและปริมณฑล วิกฤตลุ่มน้ำเจ้าพระยา แก้ยังไง??
วันที่ 1สิงหาคม2565 เวลา 13:00-16:00 น. ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมฟังเสาวนา ได้ที่ https://forms.gle/u9mhMDLJDZivTdh97

ถ่ายทอดสด : https://www.facebook.com/engineering.ku.alumni
Read 136 times
Scroll to top