วันพุธ, 27 กรกฎาคม 2565 00:00

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

King10-65 0

          วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ คณบดี นำผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต ร่วมพิธีลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ พิธีถวายพระพรชัยมงคล และกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครบ 70 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 กับทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยมี รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน เป็นประธานในพิธีลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายพานพุ่มทอง พุ่มเงิน และกล่าวนำคำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565 ร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย วิทยาเขตกำแพงแสน

King10-65 4

King10-65 2

King10-65 1

King10-65 3

arrow2L3ภาพกิจกรรม

 

 

facebook  ig  youtube  line  tiktok  twitter

Read 55 times
Scroll to top