วันพุธ, 27 กรกฎาคม 2565 00:00

กรมชลฯ จับมือ ม.เกษตรฯ เปิดตัวแอปพลิเคชัน รายงานสถานการณ์น้ำแบบมีส่วนร่วม

SWOC-PR 0

          สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน จับมือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน) เปิดตัวแอปพลิเคชันการรายงานสถานการณ์น้ำแบบมีส่วนร่วม SWOC PR สำหรับรายงานสถานการณ์น้ำจากทั้งสถานีตรวจวัด เจ้าหน้าที่และประชาชน ได้อย่างบูรณาการ พร้อมการแสดงผลรายงานแบบเรียลไทม์ที่ทุกคนสามารถเข้าดูได้อย่างโปร่งใส ภายใต้การดำเนินงาน "โครงการพัฒนาระบบตรวจวัดระดับน้ำแบบการมีส่วนร่วม" สอดคล้องพันธกิจการพัฒนากรมชลประทานให้เป็นองค์กรอัจฉริยะที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ (Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการให้ได้ภายในปี 2579

SWOC-PR 1

          เมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม 2565 ดร. ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา กรมชลประทาน ประธานพิธีเปิด กล่าวว่า การพัฒนาแอปพลิเคชัน SWOC PR ของกรมชลประทาน นับได้ว่าเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในกระบวนการบริหารจัดการน้ำ เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมชลประทานรายงานสถานการณ์น้ำ จากเสาวัดระดับน้ำที่ถูกติดตั้งนำร่องในลำน้ำต่าง ๆ กว่า 42 จุดทั่วประเทศโดยสแกน QR Code ผ่านแอปพลิเคชัน SWOC PR บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น

SWOC-PR 2

          สำหรับทีมงานพัฒนาแอพพลิเคชั่นนี้ ที่สำคัญ ได้แก่
ผศ.ดร.ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน เป็นหัวหน้าโครงการนี้
ผศ.ดร.จักกริช พฤษการ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาเขตกำแพงแสน และอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

        ทั้งนี้สามารถใช้เครื่องโทรศัพท์มือถือดาวโหลดแอพพลิเคชั่น "SWOC PR" ได้ในทั้งใน App Store สำหรับเครื่อง Apple และ Google Play สำหรับเครื่อง Android

SWOC-PR 3

arrow2L3ภาพกิจกรรม
arrow2L3พิธีเปิด
arrow2L3สื่อต่าง ๆ
    CH7  |  เดลินิวส์  |  สยามรัฐ  |  The Reporters  |  The Tiger  |  Thailand Plus  |  Line Today

 

 

facebook  ig  youtube  line  tiktok  twitter

Read 62 times
Scroll to top