วันพฤหัสบดี, 04 สิงหาคม 2565 00:00

คณบดี รับมอบทุน 84 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.

EngKU84 5

          คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอขอบพระคุณสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย คุณชัยวัฒน์ ทองคำคูณ นายกสมาคมนิสิตเก่าฯ เป็นอย่างสูง ที่มอบทุน 84 ปี คณะวิศวกรรมศาสวตร์ มก. จำนวน 12 ทุน ทุนละ 10,000 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 120,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ให้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน โดย รศ.ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีเป็นผู้รับมอบ ในงาน ดงตาลสัมพันธ์'65 เนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 84 ปี เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565

arrow2L3ภาพกิจกรรม

 

 

facebook  ig  youtube  line  tiktok  twitter

Read 50 times
Scroll to top