วันเสาร์, 06 สิงหาคม 2565 00:00

วิศวฯ กพส. ร่วมกิจกรรมปลูกข้าววันแม่ ประจำปี 2565 และกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อพัฒนาวิทยาเขต

RicDay65 0

          วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 ผศ.ดร.สิรัญญา ทองชาติ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนานิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน นำอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตของคณะฯ ร่วมกิจกรรมปลูกข้าววันแม่ ประจำปี 2565 และกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อพัฒนาวิทยาเขต ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จัดขึ้น โดยมี รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน เป็นประธานเปิดพิธีปลูกข้าวและปลูกต้นไม้ในปีนี้ ณ ทุ่งนาไพร และบริเวณแปลงปลูกเลียบถนนชลประทาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

RicDay65 1

RicDay65 2

RicDay65 3

arrow2L3ภาพกิจกรรม [Album1] [Album2]

 

 

facebook  ig  youtube  line  tiktok  twitter

Read 57 times
Scroll to top