วันเสาร์, 17 กันยายน 2565 00:00

"เบทาโกร" เข้าแนะแนวการฝึกงาน สหกิจศึกษาและการสมัครงาน วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

Betagro 0

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 15.00 - 19.30 น ที่ผ่านมา ผู้แทนจากบริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) เข้ามาแนะแนวเกี่ยวกับการฝึกงาน สหกิจศึกษา และการรับสมัครงานของบริษัทให้กับนิสิตชั้นปีที่ 4 ของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม หลังจากบรรยายเสร็จก็มีการสัมภาษณ์เพื่อรับนิสิตเข้าสหกิจศึกษากับบริษัท ณ ห้อง E8403 ชั้น 4 อาคาร 8 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน โดยมี อ.ดร.พิเชษฐ์ สืบสายพรหม รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อ.ดร.บุญรัตน์ เผดิมรอด และคุณศศิธร ชลรัตน์อมฤต ให้การต้อนรับในครั้งนี้

Betagro 1

arrow2L3ภาพกิจกรรม

 

 

facebook  ig  youtube  line  tiktok  twitter

 
Read 127 times
Scroll to top