วันอาทิตย์, 18 กันยายน 2565 00:00

กตเวทิตาจิต รศ.ดร.ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์

Siwalak 0

          ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงาน "กตเวทิตาจิต" แด่ รศ.ดร.ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์ เพื่อแสดงความเคารพ รัก ความกตัญญู ที่ศิษย์มีต่ออาจารย์ ในโอกาสเกษียณอายุราชการ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2565 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน โดยในงานมีศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันวิศวกรรมเกษตรหลายต่อหลายรุ่นมาร่วมแสดงกตเวทิตาจิตต่ออาจารย์ บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความซาบซึ้งตรึงใจ

Siwalak 1

Siwalak 2

arrow2L3ภาพกิจกรรม
arrow2L3วีดิทัศน์

 

 

facebook  ig  youtube  line  tiktok  twitter

 
Read 145 times
Scroll to top