วันอังคาร, 20 กันยายน 2565 00:00

"ศิวนคร อมรวิชัย" งานขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

Retire65 0

          เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน จัดงานขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 ให้แก่ผู้เกษียณฯ 2 ท่าน คือ รศ.ดร.วิชัย กิจวัทวรเวทย์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา ซึ่งครบกำหนดวาระการต่ออายุราชการ 5 ปี และ รศ.ดร.ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเกษตร เกษียณตามกำหนดอายุ ซึ่งในปีนี้จัดในธีม "ศิวนคร อมรวิชัย" ภายใต้ Slogan 'เมืองแห่งศาสตราจารย์ นักวิชาการแห่งแผ่นดิน' ร่วมกับการอนุรักษ์ผ้าไทย โดยในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่น ความเคารพรัก และความเป็นกันเองของชาววิศวะกำแพงแสน ทั้งคณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่มาร่วมงานเพื่อเป็นเกียรติและขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ให้คณะฯ กันมาเป็นเวลายาวนาน...

Retire65 1

Retire65 2

Retire65 3

arrow2L3ภาพกิจกรรม
arrow2L3วีดิทัศน์
arrow2L3บันทึกกิจกรรมสด
arrow2L3Official Site

 

 

facebook  ig  youtube  line  tiktok  twitter

 
Read 119 times
Scroll to top