วันพุธ, 23 พฤศจิกายน 2565 00:00

คณบดีแสดงความยินดี ครบรอบ 26 ปี แห่งการสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

EngSRC 0

          เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 รศ.ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีแก่ รศ.ดร.สถาพร เชื้อเพ็ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา 26 ปี และได้ร่วมในพิธีและกิจกรรมต่าง ๆ ของทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา อทิ พิธีทางสงฆ์ พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนทุนการศึกษา การมอบใบประกาศนียบัตรให้กับบุคลากรดีเด่นสายวิชาการและสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ กิจกรรมปลูกต้นตาลฟ้า เป็นต้น

EngSRC 1

EngSRC 2

EngSRC 3

 
arrow2L3ภาพกิจกรรม

 

 

facebook  ig  youtube  line  tiktok  twitter

Read 62 times

Latest from

Scroll to top