วันพุธ, 03 กันยายน 2557 00:00

งานคืนสู่เหย้า ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2557

001
       เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า และนิสิตทุกชั้นปีของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ร่วมจัดงานคืนสู่เหย้าชาว CPE.KPS ครั้งที่ 3 (CPE.KPS Home Coming Day # 3) ให้กับนิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วจำนวน 4 รุ่น ณ อาคาร 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

       งานเริ่มต้นด้วยเวลาประมาณ 18.00 น. ลงทะเบียนผู้ที่มาร่วมงาน จากนั้นกล่าวเปิดงานโดย อ.ดร.กายรัฐ  เจริญราษฎร์  หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ต่อด้วยกิจกรรมร้องเพลง จับรางวัลสำหรับผู้โชคดีที่มาร่วมงาน ตามด้วยนิสิตเก่าของภาควิชาฯ ที่มาร่วมงานได้ร่วมไหว้คณาจารย์ผู้ซึ่งประศิษย์ประศาสตร์วิชาความรู้ให้ ต่อด้วย อ.ดร.กายรัฐ  เจริญราษฎร์ และ ผศ.ดร.ฐิติพงษ์  สถิรเมธีกุล เป็นตัวแทนคณาจารย์กล่าวอวยพรให้กับนิสิตทุกคน ตามด้วยการแสดงรำอวยพรอธิษฐานของนิสิตชั้นปีที่ 1 ปิดท้ายด้วยรุ่นพี่กล่าวทักทายรุ่นน้อง โดยคณาจารย์และบุคลากรของภาควิชาฯ ทีร่วมงานในครั้งนี้ ประกอบด้วย อ.ดวงเพ็ญ เจตน์พิพัฒนพงษ์ หัวหน้าโครงการ อ.ดร.จักกริช พฤษการ อ.นุชนาฎ สัตยากวี  อ.ดร.ศิวดล เสถียรพัฒนากูล  อ.ดร.ปาริฉัตร  เสริมวุฒิสาร อ.ดร.กิติศักดิ์ โอสถานันต์กุล คุณอนัญญา ไขรัมย์ และ คุณศศิธร ชลรัตน์อมฤต ซึ่งงานในครั้งนี้สร้างความสนุกสนานและความอบอุ่นของพี่น้องชาววิศวกรรมคอมพิวเตอร์เป็นอย่างมาก

002

arrow2L3 ที่มา: ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ , arrow2L3 ภาพกิจกรรมทั้งหมด clickhere

Read 2376 times

Latest from

Scroll to top