วันพุธ, 18 มกราคม 2566 00:00

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน จับมือกับ องค์การจัดการน้ำเสีย ร่วมมือด้านวิชาการ

WMA 0

          วันพุธที่ 18 มกราคม 2566 ที่ห้องประชุมองค์การจัดการน้ำเสีย ชั้น 23 อาคารเล้าเป้งง้วน เลขที่ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต จตุจักร กรุงเทพฯ ได้จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านวิชาการ ระหว่าง องค์การจัดการน้ำเสีย กับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (โดย ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน) โดยมี นายชีระ วงศบูรณะ ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย และรองศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมด้วย นายสุชัย เจนพจนารถ รองผู้อำนวยการวิชาการและแผน องค์การจัดการน้ำเสีย ผศ.ดร.ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ

WMA 1

          โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันคือ เพื่อร่วมกันดำเนินงานด้านการบริหารจัดการน้ำเสียอย่างบูรณาการ โดยมุ่งเน้นความร่วมมือด้านวิชาการ และวางแผนการปฏิบัติการร่วมกัน เพื่อนำมาสู่ประโยชน์อย่างยั่งยืนและคุณภาพที่ดีของชุมชน

          ทั้งนี้ ช่วงที่ผ่านมาองค์การจัดการน้ำเสียได้ทำงานร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการบริหารโครงการก่อสร้าง การประเมินประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย ในการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในครั้งนี้ มีกำหนดระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านวิชาการ

WMA 2

arrow2L3ภาพกิจกรรม


MGR Online: อจน.ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือด้านวิชาการกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรฯ กำแพงแสน
Bangkok Today: อจน.ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือด้านวิชาการกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตร กำแพงแสน
Thai Post: อจน. จับมือคณะวิศวะ ม.เกษตรฯ จัดการน้ำเสีย มุ่งเน้นด้านวิชาการเพื่อประโยชน์ชุมชน
Head Topics: อจน. จับมือคณะวิศวะ ม.เกษตรฯ จัดการน้ำเสีย มุ่งเน้นด้านวิชาการเพื่อประโยชน์ชุมชน

facebook  ig  youtube  line  tiktok  twitter


ข่าว MOU/MOA ทั้งหมด

Read 271 times
Scroll to top