วันพฤหัสบดี, 19 มกราคม 2566 00:00

รางวัล "โครงการพัฒนาวิชาการ" โดดเด่น ประจำปีงบประมาณ 2565

ResAw65 00

          เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และอาจารย์ของคณะฯ ได้รับมอบโล่เกียรติคุณ ด้านบริการวิชาการ  "โครงการพัฒนาวิชาการ" โดดเด่น ประจำปีงบประมาณ 2565 รายละเอียด ดังนี้

1. ประเภทส่วนงาน ได้รับงบประมาณดำเนินงานโครงการพัฒนาวิชาการ ประจำปี 2565 สูงสุด
    อันดับที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

ResAw65 1

 

2. ประเภทบุคลากร ได้รับงบประมาณดำเนินงานโครงการพัฒนาวิชาการ ประจำปี 2565 สูงสุด
    อันดับที่ 2 ผศ.ดร.ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์
    อันดับที่ 3 ผศ.ดร.วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ [KU54/E50/IrrE50]

ResAw65 2

ResAw65 3

 
3. ประเภทบุคคล ที่มีจำนวนโครงการพัฒนาวิชาการ ประจำปี 2565 สูงสุด
     อันดับที่ 2 ผศ.ดร.ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์

ResAw65 4

4. ประเภทบุคลากรของส่วนงาน ได้รับงบประมาณการดำเนินงานโครงการพัฒนาวิชาการ ประจำปี 2565 สูงสุด ภายในส่วนงาน
     อันดับที่ 2 ผศ.ดร.ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์

ResAw65 5

ResAw65 10

arrow2L3ภาพกิจกรรม
 
facebook  ig  youtube  line  tiktok  twitter

 

 

Read 301 times
Scroll to top