วันจันทร์, 20 มีนาคม 2566 00:00

นิสิตวิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์ คว้ารางวัล Best Paper Award; OR-NET 2023

ORNET 0

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอแสดงความยินดี กับ
นางสาวปิ่นฉัตร จันทะรส
นางสาวฬินรชา คล้ายเชย
ผศ.ดร.ชัยมงคล ลิ้มเพียรชอบ
ได้รับ รางวัลบทความวิจัยยอดเยี่ยม (Best Paper Award) จากการประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2566 (OR Network Conference 2023; OR-NET 2023) ซึ่งจัดขึ้นโดย ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ระหว่างวันที่ 15 -17 มีนาคม 2566
ในหัวข้อวิจัยเรื่อง "แบบจำลองกำหนดการเชิงเส้นผสมจำนวนเต็มบนกลยุทธ์ค่าที่เหมาะสมที่สุด สำหรับระบบการวางแผนโซ่อุปทานการผลิตกล้วยน้ำว้าอย่างยั่งยืน"

ORNET 1

ORNET 2

arrow2L3ภาพกิจกรรม

arrow2L3เว็บไซต์การประชุมฯ

facebook  ig  youtube  line  tiktok  twitter

Read 79 times

Latest from

Scroll to top