วันเสาร์, 11 มีนาคม 2566 00:00

"ME Day & My Home - วิศวกรรมเครื่องกล

MEday66 0

เมื่อวันเสาร์ ที่ 11 มีนาคม 2566 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยทีมนิสิตทีมทำงานนิสิตชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 ร่วมกันจัดกิจกรรมกีฬาสามัคคี ME DAY & My HOME สานสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง และศิษย์เก่า ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และพื้นที่ภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

MEday66 2

MEday66 1

arrow2L3ภาพกิจกรรม

facebook  ig  youtube  line  tiktok  twitter

Read 27 times

Latest from

Scroll to top