วันเสาร์, 01 พฤศจิกายน 2557 00:00

กตัญญุตา มุทิตา และความทรงจำ รศ.ดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์

VWVirre 01 

           เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2557 ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดงานแสดงความกตัญญูที่ศิษย์มีต่ออาจารย์ เพื่อเป็นเกียรติแก่ รศ.ดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์ อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการของภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน ในชื่องาน "กตัญญุตา มุทิตา และ ความทรงจำ รศ.ดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์" บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นซาบซึ้งตื้นตันใจของผู้เคารพนับถืออาจารย์และลูกศิษย์ที่อาจารย์เคยสอนตั้งแต่รุ่นแรกจนถึงศิษย์ปัจจุบันมาร่วมแสดงความกตัญญูต่ออาจารย์เป็นจำนวนมาก

 

VWVirre 02

VWVirre 03

VWVirre 04

 arrow2L3 ภาพกิจกรรมทั้งหมด clickhere

ที่มา : ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน

Read 3124 times

Latest from

Scroll to top