วันอาทิตย์, 22 มีนาคม 2558 00:00

AE Home 2558

AE-Home58 01 

         "กราบเรียนอาจารย์ที่เคารพทุกท่าน และน้องๆ AE ที่จัดงานทุกคน ผมในฐานะศิษย์เก่ารู้สึกประทับใจในการจัดงานวันนั้นเป็นอย่างมาก ตั้งแต่เดินเข้าไปในงาน น้อง ๆ ทุกคนได้ยกมือไหว้ มีความอ่อนน้อมมาก ยิ้มและทักทายดีมาก รูปแบบการจัดงาน ok ครับ มีความเป็นกันเองแบบพี่น้อง จัดอีกเมื่อไรไปแน่นอนครับ"  AE27....คำชมจากศิษย์เก่าท่านหนึ่งที่เข้าร่วมงาน AE Home 2558

 

AE-Home58 02

          ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานคืนสู่เหย้า "AE Home 2558" เมื่อวันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

          โดยงานเริ่มตั้งแต่เวลา 17.30 น. บรรดาศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันต่างทยอยกันมาลงทะเบียนเข้าร่วมงาน โดยในวันนี้ได้รับเกียรติเปิดงานโดย รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน จากนั้น ผศ.ภรต กุญชร ณ อยุธยา หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเกษตร กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ร่วมงานทุกท่าน  โดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่น สนุกสนาน ครื้นเครง ของบรรดาศิษย์เก่าของภาควิชาฯ ตั้งแต่รุ่น AE9 จนถึงศิษย์ปัจจุบัน AE45 งานในวันนี้นอกจากการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่น้องชาว AE แล้ว ศิษย์เก่ารุ่นพี่ทุกท่านยังได้ช่วยรุ่นน้องในการสมทบทุนสร้าง "อาคารกิจกรรมนิสิตวิศวกรรมเกษตร" ซึ่งเป็นอาคารสำหรับทำกิจกรรมต่าง ๆ ของนิสิตของภาควิชาฯ ทั้งปริญญาตรี โท และเอก สุดท้ายนี้ ทางภาควิชาวิศวกรรมเกษตรขอขอบพระคุณศิษย์เก่าทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้  และพบกันอีกใน AE Home ครั้งต่อไป

arrow2L3 ภาพกิจกรรม clickhere

Read 2432 times

Latest from

Scroll to top