วันพฤหัสบดี, 07 พฤษภาคม 2558 00:00

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ต้อนรับคณะผู้บริหารวิทยาเขตกำแพงแสน

Exec-KUKPS

          เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารวิทยาเขตกำแพงแสน นำโดย รศ.ดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์ รักษาราชการแทน รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน พร้อมด้วยคณะฯ ในโอกาสประชุมสัญจรชี้แจงนโยบายการปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ที่จะดำเนินการร่วมกันในการพัฒนาส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เจริญรุดหน้าและเป็นที่รู้จักแพร่หลายยิ่ง ๆ ขึ้นไป

 arrow2L3 ภาพกิจกรรม clickhere

Read 2480 times
Scroll to top