วันศุกร์, 08 พฤษภาคม 2558 00:00

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล เยี่ยมชมภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน

Korea 1

          เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 ผศ.นิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะจาก Department of Landscape Architecture and Rual Systems Engineering, College of Agriculture and Life Sciences (CALS), Seoul National University (SNU) สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งประกอบด้วยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และอาจารย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกรมชลประทาน จำนวนรวม 26 ราย เข้าศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการน้ำ ในการนี้ รศ.ดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษและอดีตอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน ให้เกียรติบรรยายสรุปในภาพรวมของการบริหารจัดการน้ำของประเทศไทยและพาเยี่ยมชมภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน

Korea 2

 arrow2L3 ภาพกิจกรรม clickhere

Read 4479 times

Latest from

Scroll to top