วันอาทิตย์, 24 พฤษภาคม 2558 00:00

ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร จัดอบรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการทำงาน รุ่นที่ 4

AE-Safety

          เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2558 ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดอบรม "ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการทำงาน รุ่นที่ 4"

          การอบรมมีเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ด้านคุณภาพมาตรฐานอุตสาหกรรมและ จรรยาบรรณวิศวกร ซึ่งการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติบรรยายโดย คุณกรรณิการ์ คำสีแก้ว ที่ปรึกษา/วิทยากร ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

 arrow2L3 ภาพกิจกรรม clickhere

Read 2286 times
Scroll to top