วันพฤหัสบดี, 18 มิถุนายน 2558 00:00

คณะอนุกรรมการแหล่งน้ำ วสท. ได้รับรางวัล "SVN Award" ประจำปี 2557

SVN-Award 1

      คณะอนุกรรมการแหล่งน้ำ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ได้รับรางวัล "SVN AWARD" ประจำปี 2557 ในประเภท รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นกรณีพิเศษ ของเครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Social Venture Network, Thailand: SVN) มอบโดย นายอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี ณ สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 ซึ่งรางวัลนี้มอบให้เพื่อเชิดชูเกียรติองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อม และทำคุณประโยชน์สร้างผลงานดีให้กับสังคม
          คณะอนุกรรมการแหล่งน้ำ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ซึ่งมี รองศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ขวัญยืน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในคณะอนุกรรมการชุดปัจจุบัน และ รองศาสตราจารย์ ดร. สุวัฒนา จิตตลดากร อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (บางเขน) อดีตประธานอนุกรรมการฯ กรรมการฯ และผู้มีบทบาทอีกสองท่านจากภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (บางเขน) คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิตางศุ์ พิลัยหล้า อนุกรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฑีฆวุฒิ พุทธภิรมย์ อนุกรรมการ ตลอดจนอนุกรรมการท่านอื่น ๆ

SVN-Award 2

         คณะอนุกรรมการแหล่งน้ำ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) สมควรได้รับรางวัลนี้ ดังคำประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติของ นายอานันท์ ปันยารชุน ว่า "จาก ภัยพิบัติน้ำท่วมพุทธศักราช 2553 ถึงมหาอุทกภัย 2554 จวบจนปัจจุบัน มีคณะนักวิชาการที่ทุ่มเททำงานอยู่ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังเพื่อแก้ วิกฤตน้ำของประเทศ ด้วยการให้ข้อมูลความรู้ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สังคม รวมทั้งให้คำปรึกษาแก่สื่อมวลชน อาสาสมัครและประชาชน กระทั่งใช้ความกล้าหาญทางวิชาการออกแถลงการณ์ในนาม สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือ วสท. ซึ่งครั้งนั้นมีคุณสุวัฒน์ เชาว์ปรีชาเป็นนายกสมาคมฯ ได้ให้การสนับสนุนคณะอนุกรรมการแหล่งน้ำ วสท. อย่างเต็มกำลัง ภารกิจนี้ได้สืบทอดมาจนถึงคณะอนุกรรมการแหล่งน้ำ วสท.ชุดใหม่ ซึ่งได้สานต่อจริยธรรมทางวิชาการเสนอแนะแนวทางและทัดทานการแก้ไขปัญหา ที่ไม่ถูกต้องถึงผู้นำรัฐบาลพร้อมกับเสียสละเวลาลงพื้นที่เพื่อหาทางจำกัด ขอบเขตความเสียหายให้มากที่สุด จากการเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อทำงานอย่างหนักของคณะอนุกรรมการแหล่งน้ำ วสท.ทั้งสองชุด ต้องตรากตรำกับงานประจำในตำแหน่งอาจารย์ และคณะกรรมการชุดต่างๆ มานานกว่า 3 ปี ยังผลให้สามารถปกป้องการสูญเสียงบประมาณประเทศ ที่อาจจะต้องจ่ายไปอย่างสูญเปล่าหลายแสนล้านบาทไว้ได้อย่างน่ายกย่อง และยังช่วยปกป้องความสูญเสีย ด้านสิ่งแวดล้อมและหยุดยั้งความเดือดร้อนของประชาชนที่อาจจะต้องรับผลกระทบ จากการทำโครงการที่ไม่ถูกต้องลงไปได้อย่างน่าชื่นชมอีกด้วย คณะอนุกรรมการแหล่งน้ำ วสท.ชุดล่าสุดทั้งสองสมัย โดยมี ดร.สุวัฒนา จิตตลดากร อาจารย์ประจำภาควิชาทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ดร.บัญชา ขวัญยืน คณะบดีคณะวิศกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นประธานตามลำดับ และ ดร.สิตางศุ์ พิลัยหล้า เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ สมควรได้รับประกาศรางวัล SVN AWARD ยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2557"

arrow2L3 ภาพกิจกรรม clickhere

arrow2L3 Presentation clickhere


SVN Thailand เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม: http://www.svnthailand.org/index.php

Facebook: ประชาสัมพันธ์อนุกรรมการแหล่งน้ำวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย https://www.facebook.com/pages/ประชาสัมพันธ์อนุกรรมการแหล่งน้ำวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

ข่าวเกี่ยวข้อง: [วสท.] คณะอนุกรรมการแหล่งน้ำ วสท. เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ SVN Awards 2557 [รายละเอียด]

                       [สำนักข่าวอิสรา] รางวัล SVN AWARD เชิดชูเกียรติ 13 องค์กร ทำธุรกิจเพื่อสังคม [รายละเอียด]

Read 3887 times

Latest from

Scroll to top