วันอังคาร, 23 มิถุนายน 2558 00:00

ทีมแชมป์ 2 สมัย BRICOM ASIA 2015 รับ "โล่เชิดชูเกียรติ" ในงานเลี้ยงแสดงความยินดีและเชิดชูเกียรติ "เกษตรศาสตร์ปราดเปรื่อง รุ่นที่ 14"

KUAward14 02

           ทีมแชมป์ 2 สมัย BRICOM ASIA 2015 จากภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้ารับ "โล่เชิดชูเกียรติ" นิสิตผู้ทำชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จาก รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ในงานเลี้ยงแสดงความยินดีและเชิดชูเกียรติ "เกษตรศาสตร์ปราดเปรื่อง รุ่นที่ 14"  ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม B โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2558

KUAward14 04

          วันที่ 23 มิถุนายน 2558 เวลา 18.30 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม B โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีและเชิดชูเกียรติ นิสิตเก่า นิสิตปัจจุบัน บุคลากร และหน่วยงาน ที่นำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยในปีนี้ได้มีการมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้กับนิสิตเก่าที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะและสังคม เป็นครั้งแรกด้วย โดยมี รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.อนามัย ดำเนตร รักษาราชการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้มอบรางวัล ประกอบด้วย

          1.โล่เชิดชูเกียรติและเข็มพระพิรุณทองคำ "เกษตรศาสตร์ ปราดเปรื่อง" รุ่นที่ 14
              -นายพิพัฒน์ ชนินทยุทธวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
              -นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
              -รศ.ดร.ชนินทร์ วะสีนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

          2.โล่เชิดชูเกียรติ นิสิตเก่าผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ
              -ดร.อำพน กิตติอำพน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประธานกรรมการ ธปท.
              -นายคุรุจิต นาครทรรพ ปลัดกระทรวงพลังงาน
              -นายสมชาย ชาญณรงค์กุล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

          3.ช่อดอกไม้แสดงความยินดี ผู้ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์
              -ศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ ส่งเสริม

          4.โล่เชิดชูเกียรติ หน่วยงาน บุคลากร ผู้ทำชื่อเสียงคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ

          5.โล่เชิดชูเกียรติ นิสิตผู้ทำชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากการประกวดและแข่งขันต่างๆ
              -การประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ ๒๐๑๕ (นางสาวธาราทิพย์ สุขดรุณพัฒน์)
              -ประกวดร้องเพลงรายการ The Winner Is (นายโอฬาริก ขุนสิทธิ์)
              -การแข่งขัน Asian Student Supercomputer Challenge (ASC15)
              -การแข่งขัน Asia Bridge Competition 2015 (ASIA BRICOM 2015)
              -การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ ๒๘ ณ ประเทศสิงคโปร์

          6.เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ บุคลากรและนิสิตเก่าผู้ทำชื่อเสียงและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะและ สังคม ได้แก่ ดร.นาวิน เยาวพลกุล ดร.ธัญญา โพธิ์วิจิตร ดร.โสภิต ภาโนมัย ดร.ตระการ พันธุมเลิศรุจี นางสาวปราย ธนาอัมพุช นางอภิสรา เกิดชูชื่น นางสาวชญาดา สนธิรักษ์ นางสาวนารากร ติยายน นางสาวเปรมสุดา สันติวัฒนา นายณัฎฐ์ ทิวไผ่งาม นางสาวรินลณี ศรีเพ็ญ นางสาวเขมนิจ จามิกรณ์ นางสาวณพอาภา เทวกุล ณ อยุธยา พตท.จตุรวิทย์ คชน่วม นางนิวดี เจริญสิทธิพันธ์

arrow2L3 ภาพกิจกรรม clickhere
arrow2L3 ภาพกิจกรรมทั้งหมดclickhere

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพถ่ายจากงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ข่าวเกี่ยวข้อง:
arrow2L3 
วิศวฯ โยธา กำแพงแสน คว้าแชมป์ การแข่งขันสะพานเหล็กจำลองแห่งเอเชีย Asia BRICOM 2015 สมัยที่ 2 ติดต่อกัน [รายละเอียด] [27-31 มี.ค. 58]

arrow2L3  อาจารย์และนิสิตวิศวฯ กพส. รับโล่เชิดชูเกียรติ ในงานแสดงความยินดีและเชิดชูเกียรติ "เกษตรศาสตร์ ปราดเปรื่อง" รุ่นที่ 13 [รายละเอียด] [8 ธ.ค. 57]

arrow2L3 นิสิตภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน คว้า 5 รางวัล ASIA BRICOM 2014 ณ ประเทศญี่ปุ่น [รายละเอียด] [17-23 มี.ค. 57]

arrow2L3  อาจารย์และนิสิตวิศวฯ กพส. รับโล่เชิดชูเกียรติ ในงานเกษตรศาสตร์ปราดเปรื่อง" รุ่นที่ 12 [รายละเอียด] [30 ส.ค. 55]

arrow2L3  อาจารย์และนิสิตวิศวฯ กพส. รับโล่เชิดชูเกียรติ ในงานเชิดชูเกียรติผู้นำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ [รายละเอียด] [30 ส.ค. 55]

arrow2L3  คุณประภาส เตมียบุตร รับโล่เชิดชูเกียรติ ในงาน "เกษตรศาสตร์ปราดเปรื่อง" รุ่นที่ 10 [รายละเอียด] [28 ก.พ. 55]

arrow2L3 ทีมแชมป์โลกหุ่นยนต์ C2R รับโล่เชิดชูเกียรติ ในงานเลี้ยงเชิดชูเกียรติ หน่วยงาน บุคลากร และนิสิต ผู้นำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ [รายละเอียด] [26 ม.ค. 54]

arrow2L3  ผศ.บุญมา ป้านประดิษฐ์ รับโล่เชิดชูเกียรติ ในงานเลี้ยงแสดงความยินดีเชิดชูเกียรติ บุคลากรผู้้นำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ [รายละเอียด] [15 พ.ค. 52]

Read 3167 times

Latest from

Scroll to top