วันจันทร์, 17 สิงหาคม 2558 00:00

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่; ดร.ปนัดดา กสิกิจวิวัฒน์

Panatda-asist web

          คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ปนัดดา กสิกิจวิวัฒน์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา และ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ในโอกาสดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตามคำสั่งของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 1949/2558 ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2556

Read 2876 times

Latest from

Scroll to top