วันพฤหัสบดี, 01 ตุลาคม 2558 00:00

โครงการสัมมาทิฐิภิรมย์"สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พบประชาคมกำแพงแสน"

KUCouncil 1

         เมื่อวันที ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ร่วมในโครงการสัมมาทิฐิภิรมย์" สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พบประชาคมกำแพงแสน" และรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง "เดินหน้ามหาวิทยาลัยสู่ทศวรรษที่ ๘" ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้จัดขึ่น ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์ มก.กพส. โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง "เดินหน้ามหาวิทยาลัยสู่ทศวรรษที่ ๘" รองศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ขวัญยืน รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวแนะนำทีมผู้บริหาร ของมหาวิทยาลัยฯ แสดงนโยบายถึงทิศทาง ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่จะก้าวเดิน ไปสู่ทศวรรษที่ ๘ และ รองศาสตราจารย์ ดร.บรรจบ ภิรมย์คำ รักษาการแทนรองอธิการบดี วิทยาเขตกำแพงแสน กล่าวต้อนรับและแนะนำหน่วยงานภายในวิทยาเขตกำแพงแสน จากนั้นเป็นการรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับประชาคมกำแพงแสน ต่อมา รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมนิทรรศการ ของหน่วยงานภายในวิทยาเขตกำแพงแสน ในครั้งนี้ด้วย ซึ่งทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน จัดแสดงนวัตกรรมผลงานวิจัยเด่นล่าสุดของทางคณะฯ

KUCouncil 2

KUCouncil 3

arrow2L3ภาพกิจกรรม clickhere

Read 2532 times

Latest from

Scroll to top