Index  All Album in Facebook
tool-gallery01
กันยายน 2555 (September 2012)
550928Ploikhong 28 กันยายน 2555
พบกับ เครื่องฉีกทุเรียน ในรายการ ปล่อยของต้องสำแดง
[ภาพกิจกรรม]
550928KM-Exch-ME 28 กันยายน 2555
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ - ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
[ภาพกิจกรรม]
550927ARDA2 27 กันยายน 2555
นิสิต วศ.เกษตร เข้ารับรางวัลชมเชย การประกวดการประดิษฐ์ด้านการเกษตร จาก สวก.
[ภาพกิจกรรม]
550926Bricom2012-VoiceTV 26 กันยายน 2555
พบกับทีมรางวัล Asia BRICOM 2012 ทางช่อง Voice TV
[ภาพกิจกรรม]
550926VRW 26 กันยายน 2555
การผลักดันน้ำ จากห้องปฏิบัติการวิศวกรรมชลศาสตร์
[วีดีทัศน์]
550925HondaEco1 25 กันยายน 2555
ทีมรถประหยัดน้ำมันภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ทดสอบสนามแข่งขันให้บริษัทเอพีฮอนด้า จำกัด
[ภาพกิจกรรม]
550925Dean1 25 กันยายน 2555
พบปะคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
[ภาพกิจกรรม]
550924KUKPS-Rt 24 กันยายน 2555
งานเลี้ยงขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการ - มก. กำแพงแสน
[ภาพกิจกรรม]
550921Dongtal4 21 กันยายน 2555
ดงตาลยูไนเต็ด (Dongtal Utd.) รับถ้วยรองชนะเลิศอันดับ 1
[ภาพกิจกรรม]
550920EngRt 20 กันยายน 2555
งานเลี้ยงขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2555 - คณะวิศวกรรมศาสตร์ กพส.
[ภาพกิจกรรม]
550918Dongtal3 18 กันยายน 2555
ดงตาลยูไนเต็ด (Dongtal Utd.) นัดสาม ฟอร์มหลุด ทำได้แค่รองแชมป์
[ภาพกิจกรรม]
550917Dongtal2 17 กันยายน 2555
ดงตาลยูไนเต็ด (Dongtal Utd.) นัดสอง ฟอร์มดุ ผงาดนำจ่าฝูง
[ภาพกิจกรรม]
550914Thajoasanook 14 กันยายน 2555
องค์การบริหารสว่นตำบลท่าเจ้าสนุก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เยี่ยมชมศูนย์พลังงานฯ
[ภาพกิจกรรม]
550911Krateep 11 กันยายน 2555
เรียนรู้ กินอยู่ให้เป็น - วิเคราะห์ข้อมูล (3)
[ภาพกิจกรรม]
550911Bancha-SpringN2 11 กันยายน 2555
คณบดีร่วมเสวนาสถานการณ์น้ำท่วมในรายการ ปอกเปลือกข่าว ช่อง Spring News
[วีดีทัศน์]
550909Buncha-KPK 9 กันยายน 2555
ค้านเพื่อใคร - มองแผนน้ำท่วม กทม. รัฐบาลเพื่อไทย เอาอยู่ - ไม่อยู่
[วีดีทัศน์]
550907pea-bgld 7 กันยายน 2555
ผู้บริหารการไฟฟ้านครปฐมและเจ้าหน้าที่บังกลาเทศ ดูงานโรงไฟฟ้า
[ภาพกิจกรรม]
550907DongtalFC 7 กันยายน 2555
ดงตาลยูไนเต็ด (Dongtal Utd.) ประเดิมนัดแรก ถล่มยับ
[ภาพกิจกรรม]
550907KM-Exch-CE 7 กันยายน 2555
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ - ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
[ภาพกิจกรรม]
550906IE-ORNET 6-7 กันยายน 2555
บทความอาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการได้รับการพิจารณาให้เป็นบทความดีเด่น
[ภาพกิจกรรม]
550906Enviroko 6 กันยายน 2555
บริษัท เอ็นไวโรโก้ จำกัด ดูงานศูนย์พลังงานฯ
[ภาพกิจกรรม]
550906Bayer 6 กันยายน 2555
โครงการทูตไบเออร์เพื่อสิ่งแวดล้อม เยี่ยมชมศูนย์พลังงานฯ
[ภาพกิจกรรม]
550905GreenInd 5 กันยายน 2555
ศูนย์พลังงานฯ ต้อนรับคณะจากโครงการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมให้เป็นโรงงานสีเขียว
[ภาพกิจกรรม]
550904KPS-Intgrt-soil 4 กันยายน 2555
การบูรณาการเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่อำเภอกำแพงแสน - ดิน
[ภาพกิจกรรม]
550901leadercmp 1-2 กันยายน 2555
ค่ายผู้นำนิสิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
[ภาพกิจกรรม]
550901AE-TS 1 กันยายน 2555
งานมุฑิตาจิต รศ.ดร.สมยศ เชิญอักษร & รศ.ดร.ธัญญา นิยมาภา - ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร
[ภาพกิจกรรม]                                                                                                                                                                                                                                                                
   
Scroll to top