Index  All Album in Facebook
tool-gallery01
ธันวาคม 2555 (December 2012)
551228HPNY2013 28 ธันวาคม 2555
ศูนย์พลังงานฯ ทำบุญขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๖
[ภาพกิจกรรม]
551226HPNY2013 26 ธันวาคม 2555
งานเลี้ยงขอบคุณลุคลากรประจำปี 2555
[ภาพกิจกรรม]
551225CP 25 ธันวาคม 2555
ต้อนรับคณะผู้บริหารของกลุ่มเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP)
[ภาพกิจกรรม]
551221SVIT-AE 21 ธันวาคม 2555
ต้อนรับคณะจากโครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ
[ภาพกิจกรรม]
551220KM-Exch-IE 20 ธันวาคม 2555
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ - สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
[ภาพกิจกรรม]
551218Prapas 18 ธันวาคม 2555
คุณประภาส เตมียบุตร - รางวัลชีวิตต้องสู้ ไลฟ์ อวอร์ด 2012
[ภาพกิจกรรม]
551217Storagedata 17 ธันวาคม 2555
ศูนย์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรม การใช้งานระบบสำรองข้อมูลผ่านเครือข่าย BON
[ภาพกิจกรรม]
551217EngKPS-Awd3.jpg 17 ธันวาคม 2555
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้สร้างชื่อเสียงให้กับคณะฯ
[ภาพกิจกรรม]
551216-3Waters 16 ธันวาคม 2555
โครงการกีฬา 3 น้ำ ณ สถาบันพัฒนาการชลประทาน จ.นนทบุรี
[ภาพกิจกรรม]
551216HONDA-EcoCar 16 ธันวาคม 2555
รางวัลชนะเลิศขวัญใจมหาชน การแข่งขันรถประหยัดเชื้อเพลิง 15th Honda Eco Mileage Challenge
[ภาพกิจกรรม]
551214NaHnogThum 14 ธันวาคม 2555
ศูนย์พลังงานฯ ต้อนรับคณะจากเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม
[ภาพกิจกรรม]
551211GPS 11 ธันวาคม 2555
การอบรมการใช้เครื่องมือ GPS ให้กับขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดนครปฐม
[ภาพกิจกรรม]
551208EakParin 8 ธันวาคม 2555
นายเอกปริญญ์ ถาวรล้ำเลิศ - วศ.เครื่องกล เหรียญรางวัลเรียนดี
[ภาพกิจกรรม]
551205King85 5 ธันวาคม 2555
พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช
[ภาพกิจกรรม]
551204NCU 4-5 ธันวาคม 2555
ต้อนรับคณะจาก National Central University, Taiwan
[ภาพกิจกรรม]
551203Honesty 3 ธันวาคม 2555
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
[ภาพกิจกรรม]
551201OPEng55 1-10 ธันวาคม 2555
เปิดโลกวิศวกรรม '55
ภาพกิจกรรม:
+นิทรรศการงานวิจัย [
1ธค55] [2ธค55] [3ธค55] [4ธค55] [5ธค55] [6ธค55] [7-10ธค55]
+การฝึกอบรมและสาธิต
    -การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ รถแทรกเตอร์อัจฉริยะนำร่องด้วยดาวเทียม [
6-7ธค55] [8ธค55]
    -การแปรรูปขยะเป็นพลังงานและสาธิตการแปรรูปพลาสติกเป็นน้ำมัน [
6ธค55]
+การแข่งขันทักษะนักเรียน
    -การแข่งขันเมกะฟู้ด (Megafood) แข่งสุด ๆ กับฟู้ดเอ็นฯ [4ธค55]
    -การแข่งขันยิงปืนใหญ่ [6ธค55]
    -การแข่งขันหุ่นยนต์ปลูกป่า [
7ธค55]
+การสัมมนาวิชาการและประชุมวิชาการ
    -
การเสวนาวิชาการ เรื่อง "พิบัติภัยกับความปลอดภัยของโครงสร้างพื้นฐาน" [6ธค55]
    -การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (สาขาวิศวกรรมศาสตร์) [7ธค55]
+เวทีบูรณาการงานวิจัย
    -บูรณาการงานวิจัย "เรียนรู้ กินอยู่ให้เป็น" ในงานเกษตรกำแพงแสน [2ธค55]
    -การบูรณาการเชิงพื้นที่อำเภอกำแพงแสน "กำแพงแสนบ้านเรา" #2 [
4ธค55]
    -การบูรณาการเชิงพื้นที่อำเภอกำแพงแสน "คนสู้ดิน" [
6ธค55]
    -การบูรณาการเพื่อความมั่นคงด้านน้ำจังหวัดนครปฐม "ร่วมมือ ร่วมใจ เพื่อน้ำนครปฐม" [
8ธค55]
    -การบูรณาการเชิงพื้นที่อำเภอกำแพงแสน "พลังเล็กที่ยิ่งใหญ่ คลื่นลูกใหม่กำแพงแสน" [
10ธค55]
                                                                                                                                                                                                                                                     
   
Scroll to top